Prečo je dôležitá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

pracovny uraz

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa zameriava predovšetkým na ochranu zamestnancov na pracovisku pred nehodami, úrazmi a vystaveniu škodlivým látkam. Hoci sa nehody môžu stať kedykoľvek a kdekoľvek, stále je zodpovednosťou zamestnávateľa zabezpečiť, aby prijal opatrenia na udržanie bezpečného pracovného prostredia. 

Špičkové BOZP vo vašej firme má niekoľko kľúčových výhod vrátane:

 ✓ Zníženie rizika nehôd alebo úrazov vďaka identifikácii nebezpečenstiev

 ✓ Zvýšenie produktivity vďaka menšiemu počtu zamestnancov, ktorí chýbajú z dôvodu choroby alebo úrazu

 ✓ Zlepšenie vzťahov so zamestnancami 

 ✓ Zníženie nákladov spojených s nehodami alebo úrazmi

Nie je žiadnym tajomstvom, že všetky odvetvia majú nejaké bezpečnostné riziká. Hoci máte sedavé zamestnanie, aj vás môže postihnúť choroba z povolania (karpálny tunel, chronická bolesť chrbta). Zamestnávateľ musí zabezpečiť školenia, bezpečnostné vybavenie a ďalšie zdroje potrebné na bezpečnú prácu, a to prostredníctvom PZS (pracovná zdravotná služba).

dodrziavanie bezpecnosti

Existuje niekoľko typov nebezpečenstiev, ktorým môžu byť zamestnanci vystavení:

 ● Fyzické riziká sú faktory prostredia, ktoré môžu viesť k úrazom. Patria k nim odkryté elektrické vedenia, padajúce predmety, mokré podlahy a iné podmienky, ktoré môžu spôsobiť pošmyknutie, pád alebo porezanie.

 ● Biologické riziká môžu viesť k chorobám, infekciám a rôznym závažným zdravotným stavom. Príkladom biologických nebezpečenstiev sú plesne a huby, krv, baktérie, vírusy, odpadové vody a škodcovia.

 ● Ergonomické riziká zaťažujú svaly a šľachy. Môžu byť dôsledkom zlého držania tela a opakovaného zdvíhania ťažkých predmetov.

 ● Psychické riziká (stres, únava, obťažovanie) môžu viesť k depresii a problémom so sústredením.

uraz praca

Či sa venujete stavbe z dreva ako zimné záhrady Woodgarden alebo pracujete v oblasti marketingu, bezpečnosť vašich zamestnancov by mala byť na prvom mieste.


Zdroj obrázkov: elements.envato.com

You Might Also Like