Trendy a prognózy v oboru, kterým stojí za to věnovat pozornost

iot systemy

V posledních třech letech procházelo odvětví náročnou zkouškou. Jen co se poněkud zmírnila celosvětová pandemie a s ní i úsporná opatření, objevila se další krize spojená s prudce rostoucími náklady na energie a vysokou inflací. Čeká průmysl konečně klidnější období? Zaměřili jsme se na 7 vybraných trendů a prognóz pro toto odvětví, které rozhodně stojí za pozornost. 

Další rozvoj průmyslového internetu věcí

Zkratku IoT neboli internet věcí zná dnes každý technologický nadšenec a tento trend se nevyhýbá ani průmyslu. V tomto případě však hovoříme o IIoT, kdy jsou takto propojeny všechny pohonné systémy a jejich jednotlivé komponenty, jako jsou například šnekové převodovky. IIoT se v blízké budoucnosti stane masovou záležitostí, čemuž napomůže standardizace komunikačních protokolů a možnost, aby elektromotory, převodovky a frekvenční měniče byly plnohodnotnou součástí průmyslové sítě. 

Více propojených zařízení

V rámci IIoT dojde k výraznému nárůstu tzv. spojení M2M, tj. machine-to-machine, kdy spolu mohou přímo komunikovat dvě propojená zařízení. Takovou kombinací může být například jednofázový elektromotor s frekvenčním měničem nebo převodovkou. 

Pokročilá analytika a sběr dat

Zejména v segmentu výroby rychle roste zavádění systémů pro pokročilou analytiku, přičemž většina očekávání od implementace této technologie směřuje ke zvýšení produktivity. Očekává se, že v příštích 7 letech bude systémy pokročilé analytiky vybaveno přibližně 80 % výrobních podniků na celém světě. 

analyza dat

Posílení autonomie

Robotika, automatizace a autonomie jsou aktuálními trendy, jejichž význam bude v příštích letech dále růst. Autonomie v řízení procesů slibuje optimální fungování bez přímého zásahu člověka a také způsob, jak eliminovat lidské chyby. 

Využití digitálních dvojčat

Digitální dvojče je koncept vytvoření kopie objektu ve fyzickém světě, kterou lze následně využít k optimalizaci činností, vyhodnocování různých parametrů a v neposlední řadě k modelování různých situací. Digitální dvojče elektromotoru, například také z webu elektro-motor.cz, lze využít i v prediktivní údržbě, protože lze simulovat různé vlivy na jednotlivé komponenty, vyhodnocovat míru jejich opotřebení a například i jejich zbývající životnost. Většina společností zavádějících IIoT se přiklání k využití konceptu digitálních dvojčat. 

Efektivnější řízení spotřeby energie

Přestože ceny energií klesly z loňských rekordních úrovní, mnoho společností stále přikládá energetickému managementu nejvyšší prioritu. Se snahou šetřit a chovat se zodpovědněji proto můžeme počítat i v nadcházejícím období. Kromě toho se stále více průmyslových podniků zavazuje usilovat o uhlíkovou neutralitu. Samozřejmě existuje mnoho strategií, jak toho dosáhnout, od zavádění různých energeticky úsporných opatření až po investice do energeticky účinnějších pohonných zařízení, jako jsou například šnekové převodovky.

uhlikova neutralita

Využívání prediktivní údržby

Prediktivní údržba výrazně snižuje rizika vyplývající z odstávek ve výrobě. Jejím hlavním cílem je předvídat budoucí poruchy zařízení, včas identifikovat abnormální chování zařízení a odhadnout zbývající životnost zařízení. K tomuto účelu se využívají pokročilé diagnostické přístupy a také technologie spadající pod IIoT. Moderní průmyslová zařízení mohou být vybavena nejmodernějším diagnostickým příslušenstvím, které umožňuje prakticky nepřetržité sledování všech klíčových parametrů. Naprostá většina podniků, které zavádějí IoT, hodlá využívat také systémy prediktivní údržby.


Foto: elements.envato.com

You Might Also Like