Od zberu až po adaptáciu: 4 kroky k efektívnemu využitiu dát z produkcie

analyza udajov

Jednou z výhod digitalizácie výrobných podnikov je možnosť zbierať a následne vyhodnocovať veľké množstvo údajov. Tie potom budú cennou pomôckou pri rozhodovacích procesoch, optimalizácii výroby a plánovaní. Aby ste tieto ciele dosiahli, potrebujete dáta nielen správnym spôsobom zbierať, ale aj používať, pričom celkovo je možné efektívne využitie dát z výroby zhrnúť do 4 základných krokov. 

Zber údajov z produkcie

Čoraz modernejšie litinové elektromotory, ale aj elektromotory z iných materiálov dnes umožňujú dodatočnú inštaláciu celého radu senzorov a zberačov dát. Mnohé z nich už dokážu navyše prenášať údaje aj bezdrôtovo a rovnako umožňujú aj vzdialené ovládanie. Stretnúť sa tak môžete okrem senzorov aj s celým radom tzv. Data loggerov, ktoré sú vybavené vlastným mikroprocesorom a ich prepojenie s elektromotorom je otázkou krátkeho času. 

Úplne prvým krokom pri optimalizovaní výrobného procesu je teda zber údajov z produkcie a ich následné hrubé porovnanie s cieľmi projektu či výrobného plánu. Už v tejto úvodnej fáze je vhodné definovať si, ktoré z údajov budú pre vás relevantné a ktoré má zmysel sledovať. Častou chybou je výber moderného zariadenia z elektromotory-prevodovky.sk a následný zber údajov „bez rozmyslu“. Treba si uvedomiť, že zber aj takých údajov, ktoré neprinášajú v konkrétnom prípade zmysluplné využitie, čo vás následne zahlcuje zbytočnými číslami. Zvážte tiež, ako dlho budete údaje zbierať, resp. ako dlho budete používať zariadenia zbierajúce údaje. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie budete údaje zbierať, tým väčšiu výpovednú hodnotu budú pre vás mať. 

spracovanie udajov

Spracovanie a analýza údajov

Zber prevádzkových údajov je iba prvým krokom, pričom údaje bez následného spracovania a analýzy vám budú úplne zbytočné. V rámci digitalizácie je preto dôležité zodpovedať si aj otázky, akým spôsobom bude dochádzať k spracovávaniu údajov, kde sa budú ukladať, kto k nim bude mať prístup a v neposlednom rade, ako budete zbierané prevádzkové údaje chrániť. Bohužiaľ, kybernetické hrozby stále drvivá väčšina podnikov úplne podceňuje, hoci riešenie prípadných incidentov môže byť poriadne drahou záležitosťou. 

V rámci tohto kroku už dochádza aj k analýze zhromažďovaných údajov. V rámci pravidelných reportov by ste mali byť schopní dopracovať sa k uceleným záverom, ktoré sa týkajú prevádzkových vlastností a štatistík. Môžete napríklad zistiť, že pri niektorých elektromotoroch dochádza k častým výpadkom, prípadne neefektívnej prevádzke, čo je neklamný znak toho, že by sa oplatí kliknúť na vyboelectric.sk a zvážiť kúpu nového elektromotora. 

Predpovedanie budúceho vývoja

Zásadnou pridanou hodnotou zberu údajov z výroby je možnosť predpovedania budúceho vývoja, kedy máte možnosť simulovať rôzne scenáre a podľa zozbieraných údajov predikovať možný vývoj. Systémy napríklad dokážu v reálnom čase kontrolovať stav zariadenia, evidovať jeho údržbu, prevádzkové parametre a tiež efektivitu. Akékoľvek odchýlenie od normálu okamžite signalizuj a najmä, dokáže na základe reálnych dát predpovedať budúci vývoj, čo vám pomôže aj v prípade, že sa rozhodnete pre technologickú obnovu. Výsledkom predikcií budú vzácne odporúčania najmä pre manažérov.

Prijatie opatrení

Pokročilá technika, medzi ktorú patria napríklad aj frekvenční měniče V900, už dokáže na základe údajov aj čiastočne autonómne rozhodovanie, čiže bez priameho zásahu riadiaceho pracovníka. Ide o systémy tzv. automatickej adaptácie, kedy sa zariadenia dokážu na základe identifikovaných údajov prispôsobiť situácii tak, aby fungovali v optimálnom režime. Pochopiteľne, autonómia procesov sa nehodí úplne všade a tak je možné prenechať hoci aj celé ovládanie na ľudské zásahy. 


Foto: elements.envato.com

You Might Also Like